Teràpia o formació emocional amb cavalls

Com ja us hem anat explicant en els capítols anteriors, una de les vessants més importants del treball que realitzem a Equitació for Life, és la teràpia o

Read More

El cavall i el seu efecte terapèutic

¿Per què avui dia es consideren els cavalls i altres animals com terapèutics? En un món on cada cop hi  ha més vida “virtual” i menys vida REAL,

Read More

Formant persones: teoria i aplicació

  Dins del bloc d’ Equitació for Life, dedicarem un espai a compartir informació i coneixement sobre el treball que realitzem en el nostre dia a dia. Per

Read More