fbpx

gener 18, 2019

0 comments

 

Dins del bloc d’ Equitació for Life, dedicarem un espai a compartir informació i coneixement sobre el treball que realitzem en el nostre dia a dia. Per poder diferenciar-ho en dos grans apartats i que sigui fàcil d’ entendre, aquest treball comprèn una part teòrica i una de pràctica. Des d’ aquí compartirem la part teòrica per acostar i donar comprensió al que treballem i per què ho fem com ho fem.

 

INTRODUCCIÓ – CONEIXEMENT I SAVIESA

L’única batalla, la més important de totes, és la que es lliura a l’interior de cadascú de nosaltres. Paradoxalment, aquesta batalla en rares ocasions es pot guanyar sense ajuda exterior.

Aquesta és la raó de SER d’ Equitació for Life.

Ho voleu anomenar teràpia? Equino-teràpia? Teràpia amb cavalls? Malauradament la paraula “teràpia” i la majoria de paraules associades, són paraules que s’han pervertit a causa de l’ús que se n’ha fet. Nosaltres preferim naturalitzar el concepte, entendre que en aquesta batalla de la que parlem, tots i totes en algun moment de la nostra vida necessitem ajuda per  poder superar-nos i arribar a viure una vida plena. Per això, si ho hem de definir d’ alguna manera, ho anomenaríem formació, formació personal, aquella assignatura que hauria d’ésser puntal a les escoles dels nostres fills i a totes les cases, i que a dia d’ avui encara està molt lluny de la “pole position”.

Per començar, parlarem de la diferència entre coneixement i saviesa. La saviesa és l’aplicació del coneixement. En aquest punt, ens agradaria subratllar un detall extremadament important: per poder parlar de SAVIESA en majúscules, aquesta ha d’estar basada en un coneixement i una visió profunda de la REALITAT. Ens explicarem:

La majoria de persones  perceben el món que les envolta i a sí mateixes a través d’una sèrie de filtres que tenen a la ment. Aquests filtres (religions, sistemes de creences, banderes, educació, etc…) fan que la seva percepció de la REALITAT sigui esbiaixada, manipulada i contaminada, creant el que anomenem “veritat “. Veritat  cadascú té la seva, però REALITAT només n’hi ha una.

És per això que la nostra primera tasca consisteix a netejar tots aquests filtres per aconseguir tenir una visió neta i REAL.  D’aquesta manera, en el moment d’aplicar tot aquest coneixement pur i REAL, el resultat que obtindrem serà l’art de viure en equilibri.

About the Author

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}