fbpx

febrer 18, 2019

0 comments

¿Per què avui dia es consideren els cavalls i altres animals com terapèutics?

En un món on cada cop hi  ha més vida “virtual” i menys vida REAL, la majoria d’animals es consideren cada vegada més terapèutics. Aquest fet és conseqüència directe i inversament proporcional a la distància que ens separa de la VIDA i on, de manera urgent,  necessitem  elements que ens retornin i ens enganxin a aquesta.

efecto terapéutico del caballo

En el cas dels animals és evident que tenen molt més contacte amb la terra, amb els instints més primaris i amb l’essència de la vida que nosaltres.  El fet de que no tinguin els filtres i consideracions socials que tenim els humans ja els hi dóna un gran valor en aquest sentit i facilita la sensació i la creença social que són terapèutics. Però fins a quin punt això és una realitat o una sensació?

La REALITAT és que nosaltres aboquem tota una expectativa, unes necessitats i unes creences sobre els animals que ens acompanyen i la major part de les vegades per falta de coneixement els utilitzem amb una finalitat egoista i acabem creient el que més ens convé.

Així doncs, podríem afirmar que els animals són una “eina” fantàstica per aprendre i créixer, sempre i quan ens hi relacionem correctament i utilitzem tota la informació que ens proporcionen amb SAVIESA (aplicació del coneixement basat en la REALITAT). Si no és així, els resultats a curt, mig i llarg termini són nefastos per a nosaltres i també per a l’animal.

 

Com treballem els efectes terapèutics amb el cavall a Equitació for Life?

En el nostre cas, a Equitació for Life, el nostre company de vida és el cavall. I, què és un cavall?  Un cavall és un  mamífer, herbívor, presa, situat a la part baixa de la cadena tròfica, gregari ( viuen en manada ) i amb multitud de talles i colors (desde ponis d’un metre d’alçada o menys, fins a cavalls de més de 900kg de pes). Aquesta és la seva naturalesa.

el caballo es un animal herbívoro

És essencial recalcar que la part més important que diferencia un cavall de la majoria d’animals i mascotes que estem acostumats a tractar, és la seva condició de presa.  Això implica que la seva principal opció per sobreviure és fugir  i defensar-se mitjançant la manada de tots els depredadors que l’envolten i aquest fet ens inclou a nosaltres, els humans, el principal depredador de la terra.

Paradoxalment,  això mateix és el que fa que estigui disposat a relacionar-se amb nosaltres. El cavall espera ésser liderat, anhela aquella figura que li proporcioni la tranquil·litat i confiança que no és capaç de trobar per si sol. Aquest factor serà la clau en la nostra relació i esdevindrà la subtil diferència entre assolir l’art de viure en equilibri o no. Per què? Perquè hi ha moltes maneres de relacionar-se amb el cavall…però només n’hi ha una que ens condueixi a la nostra meta, i aquesta és el TOT.

Una mica d’història sobre els cavalls

Durant segles, hem utilitzat els cavall per a moltes finalitats. Des d’aprofitar la seva força d’arrossegament pel transport, treballar els camps, la construcció i fins i tot a la guerra. En cap cas això vol dir que la nostra relació amb el cavall hagi estat equilibrada i desenvolupada en un context de coneixement, comprensió i SAVIESA.

En la majoria dels casos, aquesta relació ha estat fonamentada en la necessitat, la submissió, el maltractament i la por. En aquest context, podríem caure en  l’error de pensar que després de tantes generacions de cavalls “domesticats”, ja  s’haurien  d’haver acostumat al funcionament social dels humans i haurien d’haver relaxat els seus instints primaris.

La REALITAT és que això no és així. Els cavalls guarden aquesta part primària i instintiva com un tresor, com una caixa forta pràcticament invulnerable i justament és això el que els fa ideals per al treball que us proposem.

El treball que realitzarem amb el cavall es diferencia en dos grans blocs interrelacionats entre ells i complementaris, un binomi que forma part d’un TOT.

El primer d’aquests blocs és el físic on la configuració i naturalesa del cavall ens permet treballar, utilitzant conceptes de biomecànica, l’activació de la majoria de grups musculars del cos, millores i correccions en els hàbits de postura, coordinació i en definitiva coneixement, ús i CONSCIÈNCIA del nostre propi cos.

equilibri cos i ment a cavall

El segon bloc és el mental. Com comentàvem abans, està directament relacionat amb el primer, ja que forma part del TOT que cadascú de nosaltres som. En aquest apartat utilitzarem tot el potencial que ens ofereix el cavall, la seva naturalesa i la seva manera de percebre la REALITAT sense filtres, per aportar informació, coneixement, i aconseguir aplicar tot això a la nostra vida. El cavall ens ajudarà, guiant-nos d’ una manera subtil (sempre que el vulguem escoltar i el sapiguem interpretar) cap a l’equilibri físic i mental.

Recordeu que la nostra meta és l’art de viure en equilibri i per poder aconseguir-ho, hem  d’aplicar informació i coneixement REAL.

En els propers capítols anirem desgranant en la mesura del possible (recordeu que des d’aquest mitjà només podem compartir la part teòrica), com si de peces d’un trencaclosques es tractés, tot el que podem treballar per aconseguir el nostre objectiu.

Si tens qualsevol dubte, contacta’ns!

About the Author

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}