fbpx

Avís legal

En compliment amb el deure d’informació recollit a l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, us informem que el Lloc Web i el portal d'Internet https:/ /equitacioforlife.com (d'ara endavant, el "Web") és titularitat d'Equitació For Life SL (d'ara endavant, EQUITACIÓ FOR LIFE), amb domicili social al C/Quarter el Temple, 64, 08460, Santa Maria de Palautordera, Barcelona amb NIF núm. B-67229948. Aquest avís legal regula les condicions d'ús del portal d'Internet esmentat.

Llei aplicable i jurisdicció

Amb caràcter general les relacions entre EQUITACIÓ FOR LIFE i els usuaris dels seus serveis telemàtics, presents a la web, estan sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles.

Acceptació de l’usuari

Aquest Avís Legal regula l'accés i la utilització de la pàgina web que EQUITACIÓ FOR LIFE posa a la disposició dels usuaris d'Internet. Es considera usuari la persona que accedeixi, navegui, utilitzi o participi als serveis i activitats de la pàgina web.

L'usuari queda informat, i accepta, que l'accés a la present web no suposa, de cap manera, l'inici d'una relació comercial amb EQUITACIÓ FOR LIFE.

L'accés i navegació al lloc web per part de l'usuari suposa l'acceptació de la totalitat de les presents Condicions d'Ús. En cas de desacord amb les condicions s'ha d'abstenir a utilitzar el lloc web.

Accés a la web

L'accés a la pàgina web per part dels usuaris és de caràcter lliure i gratuït. Alguns serveis es poden trobar subjectes a contractació prèvia del servei.

En cas que fos necessari que l'usuari aporti dades personals per accedir a algun dels serveis, la recollida i el tractament de les dades es realitzarà de conformitat amb la normativa vigent, en concret amb el RGPD. Per a més informació, consulteu la nostra política de privadesa https://equitacioforlife.com.

Contingut i ús

La visita al lloc web per part de l'usuari haurà de fer-se de forma responsable i de conformitat amb la legalitat vigent, la bona fe, aquest Avís Legal i respectant els drets de propietat intel·lectual i industrial de titularitat d'EQUITACIÓ FOR LIFE o qualsevol altra persona física o jurídiques.

L'ús de qualsevol dels continguts del lloc web amb finalitats que siguin o poguessin ser il·lícites queda totalment prohibit, així com la realització de qualsevol acció que causi o pugui causar danys o alteracions de qualsevol mena no consentides per EQUITACIÓ FOR LIFE, al lloc web o als seus continguts.

L'empresa es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes a la seva Web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través d'aquesta com la forma com aquests apareguin presentats o localitzats als vostres servidors.

Propietat intel·lectual i industrial

Els drets de propietat intel·lectual del contingut de les pàgines web, el seu disseny gràfic i codis són titularitat d'EQUITACIÓ FOR LIFE i, per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat que es faci amb els continguts de la pàgina web, ni tan sols, encara que se citin les fonts, tret que es compti amb el consentiment previ, exprés i per escrit d'EQUITACIÓ FOR LIFE. Tots els noms comercials, marques o signes diferents de qualsevol classe continguts a les pàgines web de l'empresa són propietat dels amos i estan protegits per llei.

EQUITACIÓ FOR LIFE no concedeix cap llicència o autorització d'ús de cap mena sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb el lloc web, i en cap cas s'entendrà que l'accés i la navegació dels usuaris implica una renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial dels drets esmentats per part d'EQUITACIÓ FOR LIFE.

Qualsevol ús d’aquests continguts no autoritzat prèviament per part d’EQUITACIÓ FOR LIFE serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial i donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes. EQUITACIÓ FOR LIFE es reserva el dret d'exercitar davant de l'usuari les accions judicials i extrajudicials que corresponguin.

Responsabilitat i garanties

EQUITACIÓ FOR LIFE declara que ha adoptat les mesures necessàries que, dins de les seves possibilitats i l'estat de la tecnologia, permetin el funcionament correcte del seu lloc web, així com l'absència de virus i components nocius. No obstant això, EQUITACIÓ FOR LIFE no es pot fer responsable de les situacions següents que s'enumeren a títol enunciatiu, però no limitatiu:

La continuïtat i disponibilitat dels continguts.

L'absència d'errors en aquests continguts ni la correcció de qualsevol defecte que pugui ocórrer.

L'absència de virus i altres components nocius.

Els danys o perjudicis que causi qualsevol persona que vulneri els sistemes de seguretat d'EQUITACIÓ FOR LIFE.

L'ús que els usuaris puguin fer dels continguts inclosos al web. En conseqüència, EQUITACIÓ FOR LIFE no garanteix que l'ús que els usuaris puguin fer dels continguts que s'incloguin al lloc web, s'ajustin al present avís legal, ni que l'ús del lloc web es faci de forma diligent.

L'ús per menors d'edat del lloc web o de l'enviament de les vostres dades personals sense el permís dels vostres tutors, sent els tutors responsables de l'ús que facin d'Internet.

Els continguts a que l'usuari pugui accedir mitjançant enllaços no autoritzats o introduïts per usuaris mitjançant comentaris o eines similars.

La introducció de dades errònies per part de l’usuari o d’un tercer.

EQUITACIÓ FOR LIFE podrà suspendre temporalment i sense avís previ, l'accessibilitat al lloc web amb motiu d'operacions de manteniment, reparació, actualització o millora. Això no obstant, sempre que les circumstàncies ho permetin, EQUITACIÓ FOR LIFE comunicarà a l'usuari, amb antelació suficient, la data prevista per a la suspensió dels continguts.

Així mateix, de conformitat amb els arts. 11 i 16 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSICE), EQUITACIÓ FOR LIFE es compromet a l'eliminació o, si escau, bloqueig dels continguts que poguessin afectar o ser contraris a la legislació vigent, els drets de tercers o la moral i ordre públic

Cookies

EQUITACIÓ FOR LIFE utilitza cookies, a l'efecte d'optimitzar i personalitzar la navegació pel lloc web. Les cookies són fitxers físics d'informació que s'allotgen al terminal de l'usuari, la informació recollida mitjançant les cookies serveix per facilitar la navegació de l'usuari pel portal i optimitzar l'experiència de navegació. Les dades recopilades mitjançant les cookies poden ser compartides amb els creadors de les mateixes, però en cap cas la informació obtinguda per aquestes no serà associada a dades personals ni a dades que puguin identificar l'usuari.

No obstant això, si l'usuari no desitja que s'instal·lin cookies al vostre disc dur, teniu la possibilitat de configurar el navegador de manera que impedeixi la instal·lació d'aquests fitxers. Per obtenir més informació consulteu la nostra Política de Cookies.

Enllaços (links)

La presència d'enllaços (links) a la pàgina web d'EQUITACIÓ FOR LIFE cap a altres llocs d'Internet té finalitat merament informativa i en cap cas no suposen suggeriment, invitació o recomanació sobre aquests. EQUITACIÓ FOR LIFE no assumirà responsabilitat pels continguts d'un enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i disponibilitat tècnica.

En cas que en altres llocs web s'estableixin enllaços a la pàgina web d'EQUITACIÓ FOR LIFE, no s'entendrà que EQUITACIÓ FOR LIFE ha autoritzat l'enllaç o el contingut del lloc web on es conté l'enllaç, tampoc no es podrà incloure en la pàgina de l'enllaç continguts inapropiats, difamatoris, il·legals, obscens o il·lícits, ni altres continguts que siguin contraris a la legalitat vigent.

EQUITACIÓ FOR LIFE es reserva la possibilitat de contactar amb el propietari del lloc web on s'estableixi l'enllaç si considera que s'incompleix la normativa, així com d'exercitar les accions judicials i extrajudicials corresponents.

Modificació de les condicions

EQUITACIÓ FOR LIFE es reserva expressament el dret a modificar unilateralment, totalment o parcialment, sense necessitat de previ avís, aquest Avís Legal. L'usuari reconeix i accepta que és responsabilitat seva revisar periòdicament aquest Avís Legal.


Copyright 2007-2022 Equitació For Life

Diseño y desarrollo web: evdsolutions.net