fbpx

Avís legal

Nota legal Art. 10 LSSI

El lloc web www.equitacioforlife.com és titularitat de EQUITACIÓ FOR LIFE, S.L., NIF B67229948, amb domicili al C/Quarter de Llevant, 64 08460 Santa Maria de Palautordera, Tefl: 607492187; email info@equitacioforlife.com.

 

Política de privacitat

EQUITACIÓ FOR LIFE S.L. és una empresa que té com a finalitat oferir un servei utilitzant l’equitació com element vehicular per augmentar y desenvolupar les aptituds en persones amb risc d’exclusió social recolzats en un gabinet psicològic implantat dins del propi centre. Així mateix oferir classes i formació per a nens i nenes, adolescents i adults en un entorn natural com és el Montseny.

EQUITACIÓ FOR LIFE S.L. es compromet a protegir la privacitat dels usuaris que accedeixin a aquesta web i/o qualsevol dels seus serveis. La utilització de la web i/o de qualsevol dels serveis oferts per EQUITACIÓ FOR LIFE S.L. implica l’acceptació per l’usuari de les disposicions contingudes en la present Política de Privacitat i que les seves dades personals siguin tractades segons s’estipula en ella. Si us plau, tingui en compte que tot i que hi pugui haver enllaços de la nostra web a d’altres webs, aquesta Política de Privacitat no s’aplica a les webs d’altres companyies o organitzacions a les que la web estigui redirigida. EQUITACIÓ FOR LIFE S.L. no controla el contingut de les webs de tercers ni accepta qualsevol responsabilitat pel contingut o les polítiques de privacitat d’aquestes webs.

 1. Dret d’informació: En virtut del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, EQUITACIÓ FOR LIFE S.L. informa als usuaris d’aquest lloc web i de qualsevol dels seus serveis, de l’existència de fitxers de dades de caràcter personal creats per EQUITACIÓ FOR LIFE S.L. i sota la seva responsabilitat.
 1. Finalitat: Les dades dels usuaris recollides mitjançant la nostra pàgina web o per mitjà de qualsevol altre formulari o suport, ho seran amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud, d’oferir-li els nostres serveis, de mantenir-lo informat, per qualsevol mitjà de comunicació, inclosos els mitjans electrònics, de les nostres activitats, així com per gestionar qualsevol altra relació que mantingui amb nosaltres.
 1. Veracitat de les dades: L’usuari garanteix que les dades personals facilitades són certes i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació de les mateixes. Les dades que estiguin marcades amb un asterisc seran obligatòries per poder donar-li el servei sol·licitat.
 1. Consentiment de l’usuari:
 • El subministrament de les seves dades implica l’acceptació d’aquesta política de privacitat, i suposa el consentiment exprés de l’usuari per al tractament de les seves dades per a la finalitat abans descrita, així com per a l’enviament de newsletters, comunicacions via correu postal, telèfon, fax, SMS, correu electrònic i qualsevol mitjà telemàtic amb informació de les activitats de EQUITACIÓ FOR LIFE S.C.P., dels seus serveis i de les activitats de les empreses col·laboradores, sempre que no ens hagi indicat que no voldrà rebre aquest tipus d’informació.
 • La participació en esdeveniments organitzats per EQUITACIÓ FOR LIFE S.L. també suposa el consentiment exprés del participant per a la utilització i/o publicació de la seva imatge en els diferents espais i mitjans de comunicació i difusió utilitzats per EQUITACIÓ FOR LIFE S.L. amb la finalitat de realitzar activitats d’investigació, formació i/o divulgació relacionades amb els seus serveis i activitats que realitzi.
 1. Cessions: EQUITACIÓ FOR LIFE S.L. realitzarà cessions de dades sempre que ho exigeixi la legislació vigent per atendre les seves obligacions legals amb les diferents administracions competents. Així mateix, l’usuari autoritza la comunicació o cessió de les seves dades a les persones, societats i/o organismes que siguin necessàries per assolir les finalitats recollides en els anteriors punts 2 i 4.
 1. Drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació: L’usuari podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació en els termes previstos en la LOPD i la seva normativa desenvolupament a l’email info@equitacioforlife.com mitjançant comunicació escrita i fotocopia del DNI indicant la referència LOPD. Igualment, l’usuari en qualsevol moment podrà comunicar-nos en aquesta mateixa adreça de correu electrònic, que no desitja rebre comunicacions per part de l’empresa.
 1. Mesures de seguretat: EQUITACIÓ FOR LIFE S.L. l’informa que ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit en el tractament de les dades de caràcter personal i també té els mecanismes necessaris per prevenir, en la mesura que sigui possible, l’accés no autoritzat, robatori, modificacions il·lícites i la pèrdua de dades.
 1. Confidencialitat: En compliment de la normativa vigent, EQUITACIÓ FOR LIFE S.L. es compromet a complir la seva obligació de secret respecte de les dades personals que l’usuari li faciliti.
 1. Cookies: EQUITACIÓ FOR LIFE S.L. utilitza cookies durant la navegació per la seva pàgina web. L’usuari pot configurar el seu navegador perquè l’avisi de la utilització de cookies i per evitar el seu ús. Si us plau, visiti la nostra Política sobre cookies
 1. Actualització de la Política de Privacitat: EQUITACIÓ FOR LIFE S.L. pot modificar i actualitzar aquesta Política de Privacitat en qualsevol moment. Comprovi sempre que està al corrent de la nostra Política de Privacitat.
© Tots els drets reservats - Equitació for life