fbpx

Avís legal

En el present Avís Legal, l’Usuari, podrà trobar tota la informació relativa a les condicions legals que defineixen les relacions entre els usuaris i el responsable de la pàgina web accessible en l’adreça URL www.equitacioforlife.com (en endavant, el lloc web), que EQUITACIÓ FOR LIFE SL posa a disposició dels usuaris d’Internet.

La utilització del lloc web implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal. En conseqüència, l’usuari de la pàgina web ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en que es proposi utilitzar la web, ja que el text podria patir modificacions a criteri de la titular del web, o a causa d’un canvi legislatiu , jurisprudencial o en la pràctica empresarial.

 

1.- DADES DEL RESPONSABLE TITULAR DEL LLOC WEB

Nom de titular: Equitació For Life S.L. (En endavant, equitació FOR LIFE)

Domicili social: C / Quarter el Temple, 64, 08460, Santa Maria de Palautordera, Barcelona

N.I.F .: B-67229948

Telèfon de contacte: 659398547

Correu electrònic: info@equitacioforlife.com

Equitació For Life és la responsable del Lloc Web i es compromet a complir amb tots els requisits nacionals i europeus que regulen l’ús de les dades personals dels usuaris.

Aquest lloc web garanteix la protecció i confidencialitat de les dades personals que ens proporcionin d’acord amb el que disposa el Reglament General de Protecció de Dades de Caràcter Personal (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell, de 27 d’abril de 2016 , en la Llei Orgànica 3/2018, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, així com en la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic 34/2002 de 11 de Juliol (LSSI-CE).

2.- OBJECTE

El lloc web facilita als usuaris de la mateixa l’accés a informació i serveis prestats per EQUITACIÓ FOR LIFE a aquelles persones o organitzacions interessades en els mateixos.

L’accés i la utilització del Lloc Web atribueix la condició d’usuari del Lloc Web (d’ara endavant, “l’Usuari”) i implica l’acceptació de totes les condicions incloses en aquest Avís Legal així com de les seves modificacions. La prestació de servei del Lloc Web té una durada limitada al moment en que l’Usuari es trobi connectat al Lloc Web o a algun dels serveis que a través del mateix es faciliten. Per tant, l’Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en que es proposi utilitzar el Lloc Web, ja que aquest i les seves condicions d’ús recollides en el present Avís Legal poden patir modificacions.

3.- ACCÉS I UTILITZACIÓ DEL WEB

3.1.- Caràcter gratuït de l’accés i utilització de la web. L’accés a la web té caràcter gratuït per als usuaris de la mateixa, excepte pel que fa al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés contractat pels usuaris.

3.2.- Registre d’usuaris. Amb caràcter general l’accés i utilització del web no exigeix ​​la prèvia subscripció o registre dels usuaris de la mateixa.

3.3.- Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de contacte o subscripció.En el cas dels menors de catorze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors per al tractament de les seves dades personals.

En cap cas es demanaran al menor d’edat dades relatives a la situació professional, econòmica o a la intimitat dels altres membres de la família, sense el consentiment d’aquests. Si ets menor de catorze anys i has accedit a aquest lloc web sense avisar als teus pares no has de registrar com a usuari.En aquest web es respecten i cuiden les dades personals dels usuaris. Com a usuari has de saber que els teus drets estan garantits.

4.- CONTINGUTS DE LA WEB

Els idiomes utilitzats pel titular de la web serán el català i el castellà. EQUITACIÓ FOR LIFE no es responsabilitza de la no comprensió o enteniment de l’idioma de la web per l’usuari ni per les seves conseqüències.

Equitació FOR LIFE podrà modificar els continguts sense previ avís, així com suprimir i canviar aquests dins de la web, com la forma en que s’accedeix a aquests, sense cap justificació i lliurement, no responsabilitzant-se de les conseqüències que els mateixos puguin ocasionar als usuaris.Es prohibeix l’ús dels continguts del web per promocionar, contractar o divulgar publicitat o informació pròpia o de terceres persones sense l’autorització d’EQUITACIÓ FOR LIFE, ni remetre publicitat o informació valent-se per a això dels serveis o informació que es posen a disposició dels usuaris, independentment de si la utilització és gratuïta o no.Els enllaços o hiperenllaços que incorporin tercers a les seves pàgines web, dirigits a aquest web, seran per a l’obertura de la pàgina web completa, no podent manifestar, directament o indirectament, indicacions falses, inexactes o confuses, ni incórrer en accions deslleials o il·lícites en contra d’EQUITACIÓ FOR LIFE

5.- MESURES DE SEGURETAT

Les dades personals comunicades per l’usuari podran ser emmagatzemats en bases de dades automatitzades o no, la titularitat correspon en exclusiva a EQUITACIÓ FOR LIFE, assumint totes les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixin la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda en les mateixes d’acord amb el que estableixen les normatives vigents en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

6.- LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

Tant l’accés al web com l’ús no consentit que pugui efectuar-se de la informació continguda en la mateixa és de l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza. EQUITACIÓ FOR LIFE no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar d’aquest accés o ús.Tampoc es fa responsable dels errors de seguretat, que es puguin produir ni dels danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l’usuari (maquinari i programari), o als fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de:- la presència d’un virus a l’ordinador de l’usuari que sigui utilitzat per a la connexió als serveis i continguts del web.- un mal funcionament del navegador.- i/o de l’ús de versions no actualitzades d’aquest.EQUITACIÓ FOR LIFE no es fa responsable de la fiabilitat i rapidesa dels hiperenllaços que s’incorporin al web per a l’obertura d’altres. Tampoc garanteix la utilitat d’aquests enllaços, ni es responsabilitza dels continguts o serveis als quals pugui accedir l’usuari per mitjà d’aquests enllaços, ni pel bon funcionament d’aquestes webs.EQUITACIÓ FOR LIFE no serà responsable dels virus o altres programes informàtics que deteriorin o puguin deteriorar els sistemes o equips informàtics dels usuaris a l’accedir al seu web o altres webs a les que s’hagi accedit mitjançant enllaços d’aquest web.

7.- OCUPACIÓ DE LA TECNOLOGIA “COOKIES”

El lloc web pot emprar cookies o tecnologies similars que es regiran pel que estableix la Política de Cookies, accessible en tot moment i respectant la confidencialitat i intimitat de l’usuari, sent part integrant del present Avís Legal.

8.- NAVEGACIÓ

Els servidors d’Internet poden recollir dades no identificables, que puguin incloure, adreces IP, i altres dades que no poden ser utilitzats per identificar l’usuari. La seva adreça IP s’emmagatzemarà en els logs d’accés de forma automàtica i amb l’única finalitat de permetre el trànsit per Internet, sent necessari que el seu equip faciliti aquesta adreça IP quan navega per Internet perquè les comunicacions puguin realitzar-se. Així mateix, l’adreça IP pot ser utilitzada per realitzar estadístiques, de manera anonimitzada, sobre el nombre de visitants d’aquesta web i la seva procedència, de forma totalment transparent a la seva navegació.

9.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

L’usuari coneix i accepta que tots els continguts i/o qualsevol altres elements de la web són propietat d’EQUITACIÓ FOR LIFE, i es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de la mateixa i/o de tercers. Qualsevol ús del web o els seus continguts haurà de tenir un caràcter exclusivament particularEstà reservat exclusivament a EQUITACIÓ FOR LIFE, qualsevol altre ús que suposi la còpia, reproducció, distribució, transformació, comunicació pública o qualsevol altra acció similar, de tot o part dels continguts del web, de manera que cap usuari podrà dur a terme aquestes accions sense l’autorització prèvia i per escrit d’EQUITACIÓ FOR LIFE.

10.- LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

El present Avís Legal s’interpretarà i regirà de conformitat amb la legislació espanyola. EQUITACIÓ FOR LIFE i els usuaris, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, es sotmeten al dels jutjats i tribunals del domicili de l’usuari per a qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de l’accés o ús de la web. En el cas que l’usuari tingui el seu domicili fora d’Espanya, EQUITACIÓ FOR LIFE i l’usuari, es sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.

Política de privacitat

 

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals, pel qual es derroga la directiva 95 / 46 / CE (d’ara endavant, RGPD), de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (en endavant, LSSI-CE) i de la Llei Orgànica 3 / 2018, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals EQUITACIÓ FOR LIFE garanteix la protecció i confidencialitat de les dades personals, de qualsevol tipus que ens proporcionin els nostres clients, d’acord amb el que disposa el Reglament General de protecció de dades de Caràcter Personal.

La Política de Protecció de Dades d’EQUITACIÓ FOR LIFE descansa en el principi de responsabilitat proactiva, segons el qual el responsable del tractament és responsable de l’acompliment del marc normatiu i jurisprudencial, sent capaç de demostrar davant les autoritats de control corresponents.

Les dades facilitades seran tractades en els termes establerts en el RGPD, en aquest sentit EQUITACIÓ FOR LIFE ha adoptat els nivells de protecció que legalment s’exigeixen, i ha instal·lat totes les mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat per tercers, exposats a continuació. No obstant, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

Responsable del tractament: Qui som?

Denominació: Equitació For Life S.L.NIF: B67229948Direcció: C/Quarter el Temple 64, 08460 Santa Maria de Palautordera, BarcelonaTelèfon: 659398547Correu electrònic: info@equitacioforlife.comFinalitat del tractament: Per a què farem servir les seves dades?Totes les dades facilitades pels nostres clients i/o visitants al web d’EQUITACIÓ FOR LIFE o al seu personal, seran incloses en registre d’activitats de tractament de dades de caràcter personal, creat i mantingut sota la responsabilitat d’EQUITACIÓ FOR LIFE, imprescindibles per a prestar els serveis sol·licitats pels usuaris, o per resoldre els dubtes o qüestions plantejades pels nostres visitants.

Legitimitat del tractament: Per què necessitem les seves dades?

a) Relació contractual: És la que s’aplica quan compra un dels nostres productes i/o serveis.

b) Interès legítim: Per atendre les consultes i reclamacions que ens plantegi i per gestionar el cobrament de les quantitats degudes.

c) El seu consentiment: Si és usuari de la nostra web, mitjançant la marcació de la casella que figura en el formulari de contacte, ens autoritza a que li remetem les comunicacions necessàries per donar resposta a la consulta o sol·licitud d’informació plantejada.

Destinataris: Amb qui compartim les seves dades?

No cedim les seves dades personals a ningú, a excepció d’aquelles entitats públiques o privades a les quals estiguem obligats a facilitar les seves dades personals amb motiu de l’acompliment d’alguna llei. Per posar un exemple, la Llei Tributària obliga a facilitar a l’Agència Tributària determinada informació sobre operacions econòmiques que superin una determinada quantitat.

En el cas que, al marge dels supòsits comentats, necessitem donar a conèixer la seva informació personal a altres entitats, li demanarem prèviament el seu permís a través d’opcions clares que li permetran decidir a això.Només conservarem les seves dades personals durant el temps que sigui necessari per assolir els fins per als quals van ser recollides. A l’hora de determinar l’oportú període de conservació, examinem els riscos que comporta el tractament, així com les nostres obligacions contractuals, legals i normatives, les polítiques internes de conservació de dades i els nostres interessos de negoci legítims descrits en el present Avís de Privadesa i política de galetes.

Els seus drets: Quins drets pot exercir com a interessat?

L’informem que podrà exercir els següents drets:

a) Dret d’accés a les seves dades personals, per saber quines estan sent objecte de tractament i les operacions de tractament portades a terme amb ells.

b) Dret de rectificació de qualsevol dada personal inexacte.

c) Dret de supressió de les seves dades personals, quan això sigui possible (per exemple, per imperatiu legal).

d) Dret de limitació del tractament de les seves dades personals quan l’exactitud, la legalitat o la necessitat del tractament de les dades resulti dubtosa, en aquest cas, podrem conservar-los per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

e) Dret d’oposició al tractament de les seves dades personals, quan la base legal que ens habiliti per al seu tractament de les indicades sigui el nostre interès legítim. EQUITACIÓ FOR LIFE deixarà de tractar les teves dades llevat que tingui un interès legítim o sigui necessari per a la defensa de reclamacions.

f) Dret a la portabilitat de les dades, quan la base legal que ens habiliti per al seu tractament sigui l’existència d’una relació contractual o el seu consentiment.

g) Dret a revocar el consentiment atorgat a EQUITACIÓ FOR LIFE.

Per exercitar els seus drets, pot fer-ho de manera gratuïta i en qualsevol moment, contactant amb nosaltres a l’adreça C/Quarter el Temple 64, 08460, Santa Maria de Palautordera, Barcelona, ​​adjuntant còpia del seu DNI.

Tutela de drets: On pot formular una reclamació?

En el cas que entengui que els seus drets han estat desatesos per la nostra entitat, pot formular una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, a través d’algun dels mitjans següents:.- Seu electrònica: https://www.aepd.es.- Correu postal: Agència Espanyola de Protecció de Dades, C / Jorge Juan, 6, 28001, Madrid.- Telèfon: 901.100.099 i 912.663.517

Fer una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades no comporta cap cost i no és necessària l’assistència d’advocat ni procurador.

Actualitzacions: Quins canvis hi pot haver en aquesta Política de privadesa?

EQUITACIÓ FOR LIFE es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials que puguin afectar el compliment de la mateixa.

A fi de garantir el compliment de la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal, EQUITACIÓ FOR LIFE ha rebut serveis de consultoria i assessorament.