Entrades per Montse Prat

Teràpia o formació emocional amb cavalls

Com ja us hem anat explicant en els capítols anteriors, una de les vessants més importants del treball que realitzem a Equitació for Life, és la teràpia o formació emocional amb el cavall com a eina principal. Sobre aquest punt volem recalcar que el treball que proposem NO és un treball només destinat a persones […]

El cavall i el seu efecte terapèutic

¿Per què avui dia es consideren els cavalls i altres animals com terapèutics? En un món on cada cop hi  ha més vida “virtual” i menys vida REAL, la majoria d’animals es consideren cada vegada més terapèutics. Aquest fet és conseqüència directe i inversament proporcional a la distància que ens separa de la VIDA i […]

Formant persones: teoria i aplicació

  Dins del bloc d’ Equitació for Life, dedicarem un espai a compartir informació i coneixement sobre el treball que realitzem en el nostre dia a dia. Per poder diferenciar-ho en dos grans apartats i que sigui fàcil d’ entendre, aquest treball comprèn una part teòrica i una de pràctica. Des d’ aquí compartirem la […]